Nosso Blog é melhor visualizado no navegador Mozilla Firefox.

Pesquisar este blog

Total de visualizações de página

Google+ Followers

Follow by Email

Translate

Seguidores

sexta-feira, 25 de janeiro de 2008

Anuari de Filologia (Secció E: Estudis Hebreus i Arameus)

Anuari de Filologia

http://www.ub.edu/filologia/org/anuari.htm

Anuari de Filologia —continuació de l´antic Anuario de Filología és una revista científica publicada per la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona des de l´any 1990. Consta de 8 Seccions, que apareixen enquadernades separadament:

Secció A: Filologia Anglesa i Alemanya (ISSN 1131-6861)
Secció B: Estudis Àrabs i Islàmics (ISSN 1576-012X)
Secció C: Llengua i Literatura Catalanes (ISSN 1131-6888)
Secció D: Studia Graeca et Latina (ISSN 1131- 6896)
Secció E: Estudis Hebreus i Arameus (ISSN 1131-8597)
Secció F: Estudios de Lengua y Literatura Españolas (ISSN 1131-690X)
Secció G: Filologia Romànica (ISSN 1131-6918)
Secció H: Lingüística (ISSN en tramitació)


Nenhum comentário: